Rotmistrz Pilecki

O filmie

film fabularny | Polska 2023 | 38′

Film „Rotmistrz” porusza tematy ponadczasowe i uniwersalne, mówi o wierności swoim ideałom, o poświęceniu, o niezłomności. Mimo że czasy się zmieniają, są to wartości wciąż pożądane i cenne u ludzi. Wychodząc do młodzieży naprzeciw z postacią Witolda Pileckiego, wierzymy, że z dumą będą myśleli o swoim kraju i bohaterskich rodakach, a również, że nawet w czasach spokoju, zainspirowani siłą charakteru Pileckiego, będą dokonywali w życiu słusznych wyborów w zgodzie ze swoją moralnością.

Promocję filmu wsparł IPN publikując specjalne wydawnictwo o Rotmistrzu Pileckim, zawierające jako dodatek płytę z filmem. Zespół fundacyjny organizuje festiwale filmowe oraz spotkania, podczas których film jest wyświetlany. Film można również zobaczyć bezpłatnie w Internecie.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej.

O Rotmistrzu Pileckim

W 1943 roku, po trzech latach uwięzienia, dokonał niemożliwego – uciekł z Auschwitz, aby kontynuować walkę w konspiracji, a potem w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie, w obliczu nowego reżimu, nie ustał w działaniach na rzecz prawdy i sprawiedliwości, co przypłacił aresztowaniem i torturami przez komunistyczne władze Polski. W 1948 roku, skazany na śmierć, stanął przed plutonem egzekucyjnym z godnością bohatera, zostawiając po sobie słowa pełne odwagi: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.” Jego niezłomny duch, odwaga i poświęcenie pozostają wiecznym symbolem walki o wolność i godność ludzką.

Cel społeczny

„Rotmistrz Pilecki” to pierwszy średniometrażowy film Fundacji Edukacji i Sztuki, a tym samym – jak do tej pory – nasze największe przedsięwzięcie. Dzięki temu projektowi poznaliśmy wielu wspaniałych specjalistów z branży filmowej, a tworząc dobrą atmosferę podczas produkcji, zapracowaliśmy na dobre imię Fundacji i zrobiliśmy solidne podwaliny pod przyszłe realizacje. To dla nas bardzo cenne, że z „Rotmistrzem” możemy pojawiać się na festiwalach filmowych, nawiązywać kolejne współprace i tym samym rozwijać się jako Fundacja.

Ekipa

Pomysł: Miłosz A. Lodowski 

Scenariusz: Miłosz Kozioł, Miłosz A. Lodowski 

Reżyseria: Miłosz Kozioł 

Obsada: Marcin Sianko, Ian McQuillan-Grace, Marcin Sosnowski 

Zdjęcia: Mateusz Mirocha 

Muzyka: Jan Stokłosa 

Dźwięk: Wojtek Pawluczuk 

Charakteryzacja: Dominik Szatkowski 

Kostiumy: Gala Otenko 

Montaż: Agnieszka Białek 

Scenografia: Paweł Baryła 

Dyrekcja kreatywna: MxM Production House 

Kierownictwo produkcji: Aleksandra Mirocha 

Producent: Fundacja Edukacji i Sztuki 

Producent wykonawczy: Bosko 

Producent liniowy: Mateusz Mirocha